Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Arbeidsgruppe 2 - Konsekvenser og tilpasninger

Denne arbeidsgruppen skal vurdere kunnskapsbehovet for å kunne identifisere og forstå effekter av forventede klimaendringer.

Arbeidsgruppen skal vurdere hvordan modeller kan anvendes for å adressere effekter på ulike områder, som for eksempel infrastruktur og fiskerier.

Gruppen skal også vurdere forskningsbehovet innen tiltak og strategier for å tilpasse samfunnet de varslede klimaendringene.

Samfunnet berøres av klimaendringer, og det er viktig å få oversikt over hvilke områder som berøres og i hvilken grad, hva slags effekt ulike endringer kan ha på økosystem, samfunn og næringsliv.

Samtidig er det viktig å belyse hvordan endringer i samfunnet kan gjøre samfunnet mer eller mindre utsatt for klimapåvirkning, slik som for eksempel boligbygging. De ulike typene endringer må adresseres både hver for seg og samlet ettersom koplingene er tette.

I tillegg bør arbeidsgruppen også se på forskningsutfordringer, hull i kunnskapsgrunnlaget og ressurser innen disse tema:

  • Økologiske konsekvenser
  • Samfunnsmessige og næringsmessige konsekvenser
  • Samvirke mellom klimaendringer og annen menneskelig påvirkning
  • Hva slags kunnskap skal til for at globale konsekvenser av klimaendringer kan adresseres gjennom bistand eller tiltak i andre regioner

Gruppen må se på hvordan ulike berørte parter skal informeres og inkluderes for å sikre at de viktige områdene dekkes og at kunnskap når ut. Gruppen skal samordne med Sårbarhetsutvalget.

Publisert:
28.08.2009