Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Arbeidsgruppe 3 - Rammebetingelser og utslippsreduksjoner

Denne arbeidsgruppen skal ta for seg forskning på rammebetingelser og virkemidler for reduserte klimagassutslipp.

Scenariene fra FNs klimapanel og de politiske målsettingene satt av Stortinget innebærer behov for store utslippsreduksjoner. Innspillet fra arbeidsgruppe 3 må derfor ta høyde for behov for betydelige omstillinger i samfunnet. Til tross for mange utredninger som peker på hvordan utslipp kan kuttes, øker utslippene (jamfør Lavutslippsutvalget).

Arbeidsgruppen må derfor spesielt vurdere behovet for forskning som kan belyse hvorfor tiltak ikke settes ut i livet og hvordan forskning kan bidra til endring. Innspillet skal vurdere behovet for forskning innenfor hele kjeden fra internasjonale avtaler til nasjonal politikk, både generelle og sektorvise tiltak, samt virkemidler.

Aktuelle problemområder vil blant annet berøre:

 • Utforming av internasjonal klimapolitikk inklusive forholdet til andre internasjonale avtaler, spesielt innen handel og miljø
 • Utforming av nasjonal klimapolitikk
  o Generelle virkemidler
  o Sektorspesifikke virkemidler og tiltak
  o Offentlige beslutningsprosesser
  o Begrensninger og muligheter knyttet til internasjonalt regelverk
 • Betingelser for adferdsendringer, med hensyn på forbruk, produksjon og forvaltning
 • Strategisk teknologiutvikling
 • Klimautfordringen og eventuelle behov for endringer i organiseringen av økonomisk aktivitet (systemspørsmål)
 • Norges ansvar for forskning knyttet til utfordringer for utviklingsland

Gruppen må ta hensyn til allerede pågående satsinger ikke minst på det teknologiske området (karbonfangst og -lagring, Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME) med mer).

Publisert:
28.08.2009