Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Arbeidsgruppe 4 - Strukturen til norsk klimaforskning

Denne arbeidsgruppen skal vurdere strukturen i norsk klimaforskning, og herunder identifisere styrker og mangler ved nåværende struktur.

Det skal framlegges forslag til konkrete tiltak som kan sikre en helhetlig og forutsigbar klimaforskning i Norge, som samtidig ivaretar behovet for langsiktig kompetanseoppbygging og kunnskapsgenerering innenfor de prioriterte fagområdene.

Spesielt skal følgende vurderes nærmere:

  • Forholdet mellom universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren og statlige institutter
  • Fag- og temaområder som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i nåværende struktur
  • Behovet for langsiktig og forutsigbar finansiering for kompetanseutvikling
  • Virkemiddelbruken i Forskningsrådet og departementene, herunder bruk av Forskningssentre for Miljøvennlig Energi (FME) og Sentre for Fremragende Forskning (SFF) i klimaforskningen

Arbeidsgruppen har en kjernegruppe som skal, etter en innledende prosess, invitere referansegruppen for å sikre at en involverer viktige miljøer og beslutningstakere.

Publisert:
28.08.2009