Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Klima21:

Felles løft for klimaet

Politikere, næringsliv, forvaltning og forskere samler kreftene for klimaet. Det første møtet i Klima21 finner sted i Forskningsrådet 23. januar.

Tora Aasland åpner det første møtet for Klima21. Foto: Andreas B. Johansen Tora Aasland åpner det første møtet for Klima21. Foto: Andreas B. Johansen - Vi vet ikke nok om hvordan og hvorfor klimaet endrer seg, hvilke konsekvenser dette vil få for hver av oss, sier forskningsminister Tora Aasland på Kunnskapsdepartementets hjemmeside. Hun mener regjeringen er avhengig av sikrere kunnskap for å utvikle en bedre og mer effektiv klimapolitikk.

Gjennom Klima21 skal næringsliv, forvaltning og forskere etablere en plattform for å styrke klimaforskningen. Klima21 er et strategisk samarbeidsforum basert på det såkalte klimaforliket mellom regjeringspartiene, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Åpen prosess
Avdelingsdirektør Kirsten Broch Mathisen i Forskningsrådet mener en åpen prosess med innspill fra flere miljøer er avgjørende for denne typen arbeid.

- Gjennom Klima21 ønsker Regjeringen å lage et forum der næringsliv, forvaltning og forskning bidrar til at samfunnet er bedre rustet til å møte klimautfordringene. Forankring er viktig. Målene for Klima21 må anerkjennes av partene for at vi skal få gode løsninger på de komplekse klimaproblemene vi står overfor, sier Broch Mathisen.

Norges forskningsråd er sekretariat for Klima21, og er også medlem av forumet. Det aller første møtet holdes i Forskningsrådets lokaler 23. januar. Målet for møtet er å etablere et godt fundament for videre arbeid i Klima21. Medlemmene av styringsgruppen skal bli enige om hva slags prosess som skal gjennomføres. De skal også gjøre seg kjent med mandatet og identifisere avgrensninger mot andre prosesser.

- Andre tilsvarende fora har vært meget vellykket. Energi21 og OG21 (Olje og gass i det 21. århundre) er eksempler på dette. Klima21 vil arbeide tett opp mot disse for å sikre best mulig samspill, sier Broch Mathisen.

Ett års etableringsfase
Perioden fram til 1. desember 2009 er en etableringsfase. Her skal styringsgruppen legge føringer for det langsiktige arbeidet med følgende temaer:

- Klimautviklingen og klimaendringene
- Konsekvenser av og tilpasning til klimaendringer
- Klimapolitikk
- Tiltak og utslippsreduksjoner

I 2010 vil Klima21 gå inn i en permanent driftsfase basert på arbeidet styringsgruppen utfører i etableringsfasen.

Klimautviklingen er et sentralt tema i Klima21. Foto: Shutterstock Klimautviklingen er et sentralt tema i Klima21. Foto: Shutterstock

Skrevet av:
Publisert:
21.01.2009
Sist oppdatert:
13.09.2016