Gå direkte til innhold

Klima 21 sin styringsgruppe

Siri Hatlen leder en bredt sammensatt styringsgruppe med medlemmer fra forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv.

 • Siri Beate Hatlen, direktør Oslo universitetssykehus (leder)
 • Einar Enger, konsernsjef, Norges statsbaner
 • Stein Lier-Hansen, administrerende direktør,  Norsk Industri
 • Helge Drange, professor, Bjerknessenteret
 • Pål Prestrud, direktør, CICERO Senter for klimaforskning
 • Marit Reigstad, forsker, Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø
 • Arild Vatn, professor, Universitetet for miljø og biovitenskap
 • Ellen Hambro, direktør, Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)
 • Anne Enger, Fylkesmann i Østfold
 • Lars Haltbrekken, leder, Norges naturvernforbund
 • Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør, Norges forskningsråd 
   
Publisert:
28.08.2009